Öz geçmiş

Ahmet Turan DEMİRBAĞ

22.01.1957 yılında İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitiminden sonra Ortaköy Eğitim Enstitüsü (1978) ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi sosyal bilgiler öğretmenliği bölümünü bitirdi.

Çok küçük yaşlarda ailesinde başladığı halk oyunları eğitimine ZEYTİNBURNU İhsan Mermerci Ortaokulu ve Lisesi halk oyunları topluluğunda ve sonrasında ise Bakırköy Anadolu Turizm Folklor Derneği , Fotem, Zeytinburnu Halk Eğitim Merkezi gibi kurum ve kuruluşlarda dansçı ve eğitmen olarak devam ettirdi. Yine bu topluluklarda dansçı, eğitmen, koreograf, genel sanat yönetmeni ve müzisyen olarak farklı görevlerde bulunarak yurt içinde ve yurt dışında Amerika Kanada, Japonya, İspanya, Polonya, Almanya İngiltere, Hollanda, Belçika, Fransa, İtalya, İsviçre, Kuveyt, Mısır, Dubai, BAE gibi ülkelerde gösteriler yaparak konserler verdi. Yetiştirdiği ilk okul lise ve yetişkinlerden kurulu topluluklar ile çeşitli ulusal ve uluslararası yarışmalarda önemli dereceler aldı.

Ulusal ve uluslararası yapılan birçok yarışmada jüri üyeliklerinde bulundu. Yine 2008 yılında 13 hafta olarak hazırlanan ve TRT1 kanalından canlı yayınlanan “Altın Adımlar” dans yarışmasının danışmanı ve jüri üyesi olarak görev yaptı.

1981 yılından itibaren uluslararası seminerler vererek Hollanda, Amerika, Kanada, Japonya, İngiltere, İsviçre, İtalya, Belçika, Almanya gibi ülkelerde sayısız workshoplar verdi.

1984 yılında Hollanda “Internatıonal Dance Theater”adlı profesyonel topluluğun kurucu genel sanat yönetmeni Mr. Ferdinand Van Altena tarafından topluluğun koreografilerini yapmak üzere davet edildi. Mr.Altena ve sonraki genel sanat yönetmeni Mr.Maurits va Geel döneminde 1984-2011 yılları arasında 20 den fazla oyunda koreograf olarak görev aldı. Koreografilerini hazırladığı programlardan bazıları,”Sezionen”, “Mare nostrum”, “Karagöz in Nederland” “Reizigers” “The ziel van de zwarte zee” Alexander de grote” bununla birlikte diğer ülkelerde de koreograf olarak çalıştı. Belçika’da “Sanlima” (2018), Hollanda’da “Paloina” (1986) ve Macaristan’da “Fire flowers” (2003) dans toplulukları bunlardan bazılarıdır.

Hollanda “Zimich” Huis Voor Ameteurkunst, “Het Internatıonal Dance Theater”, “Culturalis” en Stadsschouwbourg Utrecht kuruluşları ile birlikte bir Avrupa Birliği projesi olarak, Türklerin Avrupa’ya entegrasyonu amacıyla hazırlanan “Buluşma” adlı projede genel sanat yönetmeni, “Made in Turkey” adlı projede ise sanat danışmanı olarak görev aldı.

“Anadolu ateşi”ve “Shaman dans tiyatrosu” adlı profesyonel dans topluluklarında ve Türk Folklor Kurumunda eğitmen olarak görevlerde bulundu.

2009 yılından 2018 yılının mayıs ayına kadar yönetim kurulu üyesi olarak da görev yaptığı Türkiye Halk Oyunları Federasyonu antrenör ve hakemlerinin eğitim programlarının hazırlayıcısı ve eğiticisi olarak görev aldı.

Birçok çalıştay vede sempozyumlara bildiri ile katılımda bulundu. BAZILARI “Motif halk kültüründe eğlence sempozyumu” (2009) , İTÜ TMDK Halk Oyunları bölümü “Halk oyunlarında karşılaşılan problemler” sempozyumu, “Bursa 2018” ,”Balıkesir 2017” çalıştayları.

Amatör bir fotoğrafçı olan A.T. Demirbağ’ın bir çok fotoğrafı dergi kapağı olarak basıldı ve sergilendi.

1985 yılında Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı bünyesinde Prof.Fikret DEĞERLİ başkanlığında Türkiye‘de bir ilk olarak açılan “Türk halk oyunları” bölümünün kuruluşundan itibaren görev alarak “ana sanat dalı başkanlığı” ve bölüm başkan yardımcılıkları görevlerinde bulundu. Halen bu görevine sanatçı öğretim elemanı olarak devam etmektedir.

Halen, Motif Vakfı yönetim kurulu, sempozyum düzenleme ve Motif Halk Bilim Ödülleri tespit kurulu üyesi olarak görev almaktadır.

14-22 temmuz 2019 tarihlerinde dokuzuncusu, uluslararası katılımcılar ile gerçekleşen “Dancing on The Bosphourus-Doğu Karadeniz” dans araştırmaları ve kültür gezisinin yürütücüsü olarak görev yaptı. Ahmet Turan Demirbağ’ın Arda ve Arman Kaya Demirbağ adlı iki çocuğu vardır.

Ahmet Turan Demirbag’s Biography

Ahmet Turan Demirbağ (born January 22, 1957) is a Turkish dance master, choreographer and percussionist. He finished Ortaköy Education Institute in 1978 and Eskişehir Anadolu University Social Sciences Teaching Department in 2000. He started learning dancing in his family and in high school afterwards. He started his dancing career in societies such as Bakırköy Anatolian Tourism Society,Folklore Promotion and Education Society, Zeytinburnu Public Education Center both as a dancer and dance teacher. He took different roles such as performer, instructor, choreographer, general art director and musician in these societies and, with this occasion, traveled to the US, Canada, Japan, Spain, Poland, Germany, England, the Netherlands, Belgium, France, Italy, Switzerland, Kuwait, Egypt, Dubai and the UAE to participate in concerts and events. Dance groups he taught won notable prizes in national and international competitions. He participated in many competitions both national and international as a juryman. He then appeared on a dancing competition live TV show called Altın Adımlar (Golden Steps) on TRT1 both as a production advisor and one of the judges on TV. He gave countless masterclasses and workshops all around the world starting from ’81. In 1984, he was invited to het Internationaal Danstheater (Netherlands) as a choreographer by Ferdinand Van Alterna, founder and general art director of the society. He kept this position from 1984 until 2011 under the supervision of Van Altena and Maurits Van Geel (Van Altena’s successor as director) and helped make choreographies for over 20 different programs some of which are Sezionen, Mare Nostrum, Karagöz In Nederland, Reizigers, The Ziel Van De Zwarte Zee, Alexander De Grote. Some other foreign dance ensembles he worked with as a choreographer are Sanlima (Belgium, 2018), Paloina (Netherlands, 1986) and Fire Flowers (Hungary, 2003). He also worked as general art director in “Buluşma” (the Gathering), a EU project that aimed to help Turkish integration in Europe. Taught in professional Turkish dance ensembles and societies such as Anadolu Ateşi – Fire of Anatolia, Shaman Dance Theater and Turkish Folklore Institution. Worked as a board member in Turkish Folk Dances Federation where he created and taught Coach and Judge Training Program. Participated in many symposiums and workshops some of which are “Entertainment In Folk Culture” (Motif, 2009), “Problems Encountered In Folk Dances Education” (ITU Turkish Music State Conservatory Turkish Folk Dances Department), “Bursa 2018”, “Balıkesir 2017”. Photos he took for his documentations were  showcased and made cover of many issues of folklore magazines. He’s been teaching as an artist lecturer in Istanbul Technical University Turkish Music State Conservatory Turkish Folk Dances Department, the first ever in the domain to be formed in the country, since its foundation in 1985. He also worked as head of department and vice president of the department between different periods. To this date, he’s still a board member Motif Foundation and Motif Folk Sciences Awards Committee. He’s also one of the founding members of Dancing on the Bosphorus society, an ensemble that’s dedicated to do field research on dance and cultural trips each year in a different place (this year it’s going to take place in Eastern Black Sea region in Turkey between July 14-22). Lastly, he’s got two sons, Arda and Arman Kaya.