1997 Karadeniz Yaylaya geliş Koryanalılar – İTÜ TMDK THO